História predpisu 383/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2003 - 31.10.2013