História predpisu 412/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.10.2003 -