História predpisu 443/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2003 - 30.11.2014