História predpisu 480/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.2003 -