História predpisu 566/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2003 -