História predpisu 57/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2003 - 31.08.2012