História predpisu 143/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2004 - 31.05.2013