História predpisu 183/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2004 - 14.06.2012