História predpisu 184/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2004 - 31.12.2007