História predpisu 196/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2004 -