História predpisu 257/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.2004 -