História predpisu 300/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.05.2004 - 06.05.2004
3.07.05.2004 -