História predpisu 326/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.05.2004 -