História predpisu 332/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.05.2004 -