371/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
ZÁKON
z 27. mája 2004
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Účelom tohto zákona je určiť sídla a obvody súdov Slovenskej republiky a ustanoviť pôsobnosť niektorých súdov so špecializovanou agendou.
§ 2
Sídla a obvody okresných súdov
(1)
Sídlom Okresného súdu Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.
(2)
Sídlom Okresného súdu Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II.
(3)
Sídlom Okresného súdu Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III.
(4)
Sídlom Okresného súdu Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV.
(5)
Sídlom Okresného súdu Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.
(6)
Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
(7)
Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Pezinok a územný obvod okresu Senec.
(8)
Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica.
(9)
Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava.
(10)
Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nitra a územný obvod okresu Zlaté Moravce.
(11)
Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Galanta a územný obvod okresu Šaľa.
(12)
Sídlom Okresného súdu Piešťany je mesto Piešťany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Piešťany a územný obvod okresu Hlohovec.
(13)
Sídlom Okresného súdu Skalica je mesto Skalica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.
(14)
Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
(15)
Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
(16)
Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
(17)
Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
(18)
Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.
(19)
Sídlom Okresného súdu Topoľčany je mesto Topoľčany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany.
(20)
Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenčín a územný obvod okresu Ilava.
(21)
Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
(22)
Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
(23)
Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové mesto nad Váhom a územný obvod okresu Myjava.
(24)
Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žilina, územný obvod okresu Bytča a územný obvod okresu Kysucké Nové Mesto.
(25)
Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Považská Bystrica a územný obvod okresu Púchov.
(26)
Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Martin a územný obvod okresu Turčianske Teplice.
(27)
Sídlom Okresného súdu Čadca je mesto Čadca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Čadca.
(28)
Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín.
(29)
Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Námestovo a územný obvod okresu Tvrdošín.
(30)
Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš.
(31)
Sídlom Okresného súdu Ružomberok je mesto Ružomberok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok.
(32)
Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica.
(33)
Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Zvolen, územný obvod okresu Detva a územný obvod okresu Krupina.
(34)
Sídlom Okresného súdu Brezno je mesto Brezno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.
(35)
Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žiar nad Hronom, územný obvod okresu Žarnovica a územný obvod okresu Banská Štiavnica.
(36)
Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Lučenec a územný obvod okresu Poltár.
(37)
Sídlom Okresného súdu Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.
(38)
Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.
(39)
Sídlom Okresného súdu Revúca je mesto Revúca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.
(40)
Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Poprad.
(41)
Sídlom Okresného súdu Kežmarok je mesto Kežmarok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.
(42)
Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
(43)
Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prešov a územný obvod okresu Sabinov.
(44)
Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov.
(45)
Sídlom Okresného súdu Svidník je mesto Svidník; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Svidník a územný obvod okresu Stropkov.
(46)
Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Humenné, územný obvod okresu Medzilaborce a územný obvod okresu Snina.
(47)
Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
(48)
Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Spišská Nová Ves, územný obvod okresu Gelnica a územný obvod okresu Levoča.
(49)
Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Michalovce a územný obvod okresu Sobrance.
(50)
Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
(51)
Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
(52)
Sídlom Okresného súdu Košice I je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I a územný obvod okresu Košice III.
(53)
Sídlom Okresného súdu Košice II je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice II a územný obvod okresu Košice IV.
(54)
Sídlom Okresného súdu Košice-okolie je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.
§ 3
Sídla a obvody krajských súdov
(1)
Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Bratislava I,
b)
Okresného súdu Bratislava II,
c)
Okresného súdu Bratislava III,
d)
Okresného súdu Bratislava IV,
e)
Okresného súdu Bratislava V,
f)
Okresného súdu Malacky,
g)
Okresného súdu Pezinok.
(2)
Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Trnava,
b)
Okresného súdu Dunajská Streda,
c)
Okresného súdu Galanta,
d)
Okresného súdu Senica,
e)
Okresného súdu Piešťany,
f)
Okresného súdu Skalica.
(3)
Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Trenčín,
b)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou,
c)
Okresného súdu Partizánske,
d)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
e)
Okresného súdu Považská Bystrica,
f)
Okresného súdu Prievidza.
(4)
Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Nitra,
b)
Okresného súdu Komárno,
c)
Okresného súdu Levice,
d)
Okresného súdu Nové Zámky,
e)
Okresného súdu Topoľčany.
(5)
Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Banská Bystrica,
b)
Okresného súdu Brezno,
c)
Okresného súdu Lučenec,
d)
Okresného súdu Rimavská Sobota,
e)
Okresného súdu Zvolen,
f)
Okresného súdu Žiar nad Hronom,
g)
Okresného súdu Veľký Krtíš,
h)
Okresného súdu Revúca.
(6)
Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Žilina,
b)
Okresného súdu Čadca,
c)
Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
d)
Okresného súdu Martin,
e)
Okresného súdu Dolný Kubín,
f)
Okresného súdu Námestovo,
g)
Okresného súdu Ružomberok.
(7)
Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Prešov,
b)
Okresného súdu Bardejov,
c)
Okresného súdu Humenné,
d)
Okresného súdu Poprad,
e)
Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f)
Okresného súdu Svidník,
g)
Okresného súdu Vranov nad Topľou,
h)
Okresného súdu Kežmarok.
(8)
Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Košice I,
b)
Okresného súdu Košice II,
c)
Okresného súdu Košice-okolie,
d)
Okresného súdu Michalovce,
e)
Okresného súdu Rožňava,
f)
Okresného súdu Spišská Nová Ves,
g)
Okresného súdu Trebišov.
§ 4
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Sídlom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 5
Sídlo a obvod Špecializovaného trestného súdu
Sídlom Špecializovaného trestného súdu je mesto Pezinok; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 7
Okresné súdy v sídle krajského súdu na účely trestného konania
(1)
Okresným súdom v sídle krajského súdu na účely trestného konania sa rozumie okresný súd, ktorý je príslušný na trestné konanie o zákonom ustanovených veciach.
(2)
Okresným súdom v sídle krajského súdu na účely trestného konania
a)
pre obvod Krajského súdu v Bratislave je Okresný súd Bratislava I,
b)
pre obvod Krajského súdu v Trnave je Okresný súd Trnava,
c)
pre obvod Krajského súdu v Trenčíne je Okresný súd Trenčín,
d)
pre obvod Krajského súdu v Nitre je Okresný súd Nitra,
e)
pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici je Okresný súd Banská Bystrica,
f)
pre obvod Krajského súdu v Žiline je Okresný súd Žilina,
g)
pre obvod Krajského súdu v Prešove je Okresný súd Prešov,
h)
pre obvod Krajského súdu v Košiciach je Okresný súd Košice I,
i)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 1 až 4 sa rozumie Okresný súd Bratislava I,
j)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 5 a 6 sa rozumie Okresný súd Banská Bystrica,
k)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 7 a 8 sa rozumie Okresný súd Prešov.
(3)
Na rozhodovanie o riadnych opravných prostriedkoch vo veciach, v ktorých je príslušný súd podľa odseku 2
a)
písm. a), je príslušný Krajský súd v Bratislave,
b)
písm. b), je príslušný Krajský súd v Trnave,
c)
písm. c), je príslušný Krajský súd v Trenčíne,
d)
písm. d), je príslušný Krajský súd v Nitre,
e)
písm. e), je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
f)
písm. f), je príslušný Krajský súd v Žiline,
g)
písm. g), je príslušný Krajský súd v Prešove,
h)
písm. h), je príslušný Krajský súd v Košiciach,
i)
písm. i) až k), je príslušný Krajský súd v Trenčíne.
§ 8
Registrové súdy a ich obvody
(1)
Registrovým súdom sa rozumie okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja.
(2)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava I.
(3)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trnave vedie Okresný súd Trnava.
(4)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trenčíne vedie Okresný súd Trenčín.
(5)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Nitre vedie Okresný súd Nitra.
(6)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Žiline vedie Okresný súd Žilina.
(7)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici vedie Okresný súd Banská Bystrica.
(8)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Prešove vedie Okresný súd Prešov.
(9)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie Okresný súd Košice I.
§ 9
Konkurzné a vyrovnacie súdy a ich obvody
(1)
Konkurzným a vyrovnacím súdom sa rozumie súd, ktorý je príslušný na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
(2)
Na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú príslušné tieto súdy:
a)
Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
f)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
g)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
h)
Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
(3)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní je príslušný
a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. a), b), c), d),
b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. e), f),
c)
Krajský súd v Košiciach pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. g), h).
§ 10
Zmenkové a šekové súdy a ich obvody
(1)
Zmenkovým a šekovým súdom sa rozumie súd, ktorý je príslušný na konanie o veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov.
(2)
Na konanie vo veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné tieto súdy:
a)
Okresný súd Bratislava V pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
f)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
g)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
h)
Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
§ 11
Súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany a ich obvody
(1)
Na konanie vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov a ochrany práv z nekalej súťaže je príslušný
a)
Okresný súd Bratislava I pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Okresný súd Košice I pre obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o ochrane práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov, o ochrane práv z nekalej súťaže je príslušný Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Košiciach.
§ 12
Súd s agendou ochrany práv z hospodárskej súťaže a jeho obvod
(1)
Na konanie vo veciach ochrany práv z hospodárskej súťaže je príslušný Okresný súd Bratislava II; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o ochrane práv z hospodárskej súťaže je príslušný Krajský súd v Bratislave.
§ 13
Súd s agendou burzových obchodov a jeho obvod
(1)
Na konanie vo veciach burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Okresný súd Bratislava V; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní vo veciach burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Krajský súd v Bratislave.
§ 14
Súdy s azylovou agendou a ich obvody
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu sú príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre územné obvody
1.
Krajský súd v Bratislave,
2.
Krajský súd v Trnave,
3.
Krajský súd v Trenčíne,
4.
Krajský súd v Nitre,
b)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajský súd v Košiciach,
2.
Krajský súd v Prešove,
3.
Krajský súd v Banskej Bystrici,
4.
Krajský súd v Žiline.
§ 14a
Súd s agendou starostlivosti o maloletých
(1)
Na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, je príslušný Okresný súd Bratislava I; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
V konaní, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na vecne príslušnom súde podľa doterajších predpisov, pokračuje tento súd.
(2)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu k štátu prechádza k 1. januáru 2005 z
a)
Okresného súdu Malacky na Okresný súd Bratislava IV,
b)
Okresného súdu Pezinok na Okresný súd Bratislava III,
c)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
d)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
e)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na Okresný súd Trenčín,
f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na Okresný súd Trenčín,
g)
Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Topoľčany,
h)
Okresného súdu Šaľa na Okresný súd Galanta,
i)
Okresného súdu Námestovo na Okresný súd Dolný Kubín,
j)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 16
(1)
O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Šaľa a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, rozhoduje Krajský súd v Trnave.
(2)
O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Partizánske a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, rozhoduje Krajský súd v Nitre.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na rozhodovanie o sťažnostiach podľa siedmej hlavy Trestného poriadku.
§ 17
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkových vzťahov a iných vzťahov, prechode záväzkov a pohľadávok sú odovzdávajúce súdy a nadobúdajúce súdy povinné spísať písomné protokoly.
§ 18
(1)
Do nadobudnutia účinnosti § 9 tohto zákona sú na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
4.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
c)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
(2)
Do 1. júla 2005 je sídlom Špeciálneho súdu mesto Bratislava a jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 18a
Na účely tohto zákona je
a)
nadobúdajúcim súdom Okresný súd Malacky, Okresný súd Pezinok, Okresný súd Piešťany, Okresný súd Skalica, Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Okresný súd Partizánske, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Okresný súd Námestovo, Okresný súd Revúca,
b)
odovzdávajúcim súdom Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Trnava, Okresný súd Senica, Okresný súd Topoľčany, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Dolný Kubín a Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 18b
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, výkon súdnictva prechádza k 1. januáru 2008 z odovzdávajúceho súdu na nadobúdajúci súd, a to vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2008 daná miestna príslušnosť nadobúdajúceho súdu; to neplatí pre veci, ktoré boli doručené na súd do 31. decembra 1996.
(2)
K prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza vo veciach, v ktorých bol do 31. decembra 2007 podaný riadny opravný prostriedok, ako aj vo veciach, ktoré boli právoplatne skončené.
(3)
Ak bolo v trestnoprávnej veci začaté hlavné pojednávanie, k prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza.
§ 18c
(1)
Konanie vo veciach podľa § 7 a § 9 až 11 začaté do 31. decembra 2007 na miestne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 dokončí tento súd.
(2)
V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2008 výkon súdnictva z
a)
Okresného súdu Nitra na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Partizánske,
b)
Okresného súdu Trnava na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Myjava.
(3)
Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným vo veciach podľa odseku 2 začaté do 31. decembra 2007 dokončí odvolací súd príslušný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
§ 18d
Prísediaci sudcovia z radov občanov odovzdávajúcich súdov, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode nadobúdajúcich súdov, sa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu stávajú k 1. januáru 2008 prísediacimi sudcami z radov občanov týchto súdov, inak ostávajú prísediacimi sudcami z radov občanov odovzdávajúcich súdov. Udelením súhlasu podľa prvej vety funkcia prísediaceho na odovzdávajúcom súde zaniká.
§ 18e
(1)
Poverený sudca nadobúdajúceho súdu1a) vydá rozvrh práce nadobúdajúceho súdu na rok 2008 najneskôr do 15. januára 2008.
(2)
Do vydania rozvrhu práce sa pri prideľovaní vecí samosudcom a senátom nadobúdajúceho súdu postupuje podľa osobitného predpisu.2)
§ 18f
Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným konkurznými a vyrovnacími súdmi uvedenými v § 9 ods. 2 v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní začaté do 31. decembra 2007 dokončí odvolací súd príslušný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
§ 18g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
V konaniach vo veciach podľa § 14a začatých do 31. decembra 2008 na vecne príslušnom súde pokračuje tento súd.
§ 18h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
Ak osobitný predpis3) neustanovuje inak, výkon súdnictva vrátane prechodu práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu k štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov osôb prechádza k 1. aprílu 2009 z
a)
Vojenského obvodového súdu v Bratislave na Okresný súd Bratislava I,
b)
Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici na Okresný súd Banská Bystrica,
c)
Vojenského obvodového súdu v Prešove na Okresný súd Prešov,
d)
Vyššieho vojenského súdu na Krajský súd v Trenčíne.
§ 18i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných obdobných právnych vzťahov a práv a povinností z osobných vzťahov sudcu k štátu prechádza dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL.ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zo Špeciálneho súdu na Špecializovaný trestný súd.
§ 19
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa:
1.
§ 2 a 5a zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z. a zákona č. 530/2003 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 481/2002 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b, 14, 15 a 24 sa vypúšťajú.
2.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa aj v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje, že rozhoduje súd.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005, a čl. I § 7 a 9 a čl. II druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1a)
§ 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 151n zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 59/2009 Z. z.