História predpisu 41/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2004 - 30.04.2004
3.01.05.2004 -