História predpisu 435/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2004 - 31.10.2009