História predpisu 446/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.2004 - 31.01.2007