História predpisu 493/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2004 - 30.06.2015