História predpisu 503/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.09.2004 - 30.09.2009