História predpisu 512/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2004 - 31.01.2006