História predpisu 523/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.2004 - 31.12.2004
3.01.01.2005 - 30.04.2005747/2004 Z. z.
4.01.05.2005 - 30.06.2005171/2005 Z. z.
5.01.07.2005 - 14.12.2005266/2005 Z. z.
6.15.12.2005 - 31.12.2005534/2005 Z. z.
7.01.01.2006 - 31.05.2006659/2005 Z. z., 584/2005 Z. z.
8.01.06.2006 - 30.06.2006275/2006 Z. z.
9.01.07.2006 - 30.09.2006238/2006 Z. z.
10.01.10.2006 - 31.01.2007527/2006 Z. z.
11.01.02.2007 - 30.04.2007678/2006 Z. z.
12.01.05.2007 - 31.08.2007199/2007 Z. z.
13.01.09.2007 - 29.12.2007323/2007 Z. z.
14.30.12.2007 - 31.12.2007653/2007 Z. z.
15.01.01.2008 - 31.05.2008653/2007 Z. z., 198/2007 Z. z., 323/2007 Z. z.
16.01.06.2008 - 30.11.2008165/2008 Z. z.
17.01.12.2008 - 31.12.2008465/2008 Z. z., 383/2008 Z. z.
18.01.01.2009 - 31.05.2009383/2008 Z. z.
19.01.06.2009 - 30.11.2009192/2009 Z. z.
20.01.12.2009 - 31.03.2010390/2009 Z. z., 492/2009 Z. z.
21.01.04.2010 - 31.10.201057/2010 Z. z.
22.01.11.2010 - 13.12.2010403/2010 Z. z.
23.14.12.2010 - 19.07.2011468/2010 Z. z.
24.20.07.2011 - 29.12.2011223/2011 Z. z.
25.30.12.2011 - 31.12.2011512/2011 Z. z.
26.01.01.2012 - 29.02.2012563/2009 Z. z.
27.01.03.2012 - 31.07.201269/2012 Z. z.
28.01.08.2012 - 30.09.2012223/2012 Z. z.
29.01.10.2012 - 31.12.2012287/2012 Z. z.
30.01.01.2013 - 31.12.2013345/2012 Z. z.
31.01.01.2014 - 30.04.2014150/2013 Z. z., 436/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
32.01.05.2014 - 31.10.2014102/2014 Z. z.
33.01.11.2014 - 30.11.2014292/2014 Z. z.
34.01.12.2014 - 31.12.2014324/2014 Z. z.
35.01.01.2015 - 374/2014 Z. z., 292/2014 Z. z., 292/2014 Z. z.
36.01.08.2015 - 31.12.2015171/2015 Z. z.
37.01.01.2016 - 171/2015 Z. z.