História predpisu 528/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2004 - 14.08.2005