História predpisu 584/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2004 - 04.06.2006