História predpisu 59/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.02.2004 -