História predpisu 622/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2004 - 31.07.2011