História predpisu 662/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2004 - 30.09.2009