História predpisu 691/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 - 30.06.2007