História predpisu 716/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.2004 - 31.10.2011