c222-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. o zvýšení sumy na pohreb
Názov nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. má namiesto „o zvýšení sumy na pohreb“ správne znieť:
„o zvýšení sumy príspevku na pohreb“.