c308-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v čiastke 108 z 30. apríla 2004 a v čiastke 144 zo 4. júna 2004
1.
V čiastke 108 má byť namiesto ceny 7,60 Sk správne uvedená cena 64,50 Sk;
2.
v čiastke 144 má byť namiesto ceny 7,60 Sk správne uvedená cena 9,90 Sk.