História predpisu 156/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2005 - 31.08.2012