História predpisu 210/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2005 - 30.04.2010