História predpisu 224/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2005 - 14.10.2012