História predpisu 259/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2005 - 14.08.2012