História predpisu 396/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2005 - 29.02.2012