História predpisu 402/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2005 - 28.09.2011