História predpisu 414/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2005 - 31.12.2011