História predpisu 44/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2005 - 31.05.2006