História predpisu 48/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2005 - 30.06.2009