526/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. novembra 2005
o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
vyhlasujem
druhé kolo volieb
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
predsedu Trnavského samosprávneho kraja,
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
predsedu Žilinského samosprávneho kraja,
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,
predsedu Prešovského samosprávneho kraja,
predsedu Košického samosprávneho kraja
na sobotu 10. decembra 2005.
Pavol Hrušovský v. r.