História predpisu 527/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2005 - 31.05.2006