História predpisu 581/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2006 - 30.06.2006