História predpisu 600/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2005 - 30.06.2012