História predpisu 86/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2005 - 30.12.2008