História predpisu 87/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2005 - 31.03.2012