c13-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
v zákone č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.
V čl. II na konci úvodnej vety namiesto zákona č. 7/2005 Z. z. má byť správne uvedený zákon č. 725/2004 Z. z.
2.
V čl. III na konci úvodnej vety namiesto zákona č. 7/2005 Z. z. má byť správne uvedený zákon č. 725/2004 Z. z.