c143-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
V § 2 ods. 1 majú byť namiesto slov „ ± 3 0C“ správne uvedené slová „(ti – 1) 0C až (ti + 3) 0C“.