c16-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
V prílohe č. 2 má byť v nadpise namiesto slova „podzemných“ správne uvedené slovo „povrchových“.