c53-r2/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Redakčné oznámenie
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže
Nadpis v prílohe k vyhláške č. 101/2005 Z. z. má správne znieť: „Vzor služobného odznaku vodnej stráže“.